PROSJEKTER

Prosjekter

SKONNERT IDEAL
Frei RK  overrakte vår gave til prosjektet tirsdag 2.juni 2015.
"Ideal" er en kopi av et tidligere seilfartøy som ble bygget av Skaalurens Skibsbyggeri i 1910. Byggherre var J.Lunde og Johan T. Østbø m.fl. på Hundvåg ved Stavanger. Hun ble satt inn i salt- og klippfisktraden til Newfoundland, Brasil, Portugal og Spania.
Kopien er tenkt brukt til opplæring og opplevelse for ungdom, kulturformidling , kurs, konferanser etc. Ekstra prisverdig er det at alle arrangementer og opplevelsesturer skal være alkoholfrie.
Fartøyet vil bli registrert i Kristiansund. Formålet med skuta vi uten tvil være å gagne andre, og slik passer meget godt inn i Rotary-bevegelsens formål og visjon.
Vi føler oss sikre på at "Ideal" vil profilere byen og distriktet på en fremragende måte og ønsker lykke til med utrustningen og den fremtidige drift.

Sjekken overrekkes Rune Torgeirson av president Arnfinn Løvik. 7  glade medlemmer overvåker at alt går rett for seg.ROTARYSKOGEN                                                                                                                                                                         Under markeringen av 100-års jubileet for stiftelsen av Rotary ble «Rotaryskogen» valgt som Frei Rotarys 100-årsprosjekt.     Dette er et plantefelt ved innløpet til Freifjordtunnelen i Flatsetsundet og består av en rekke forskjellige løvtrær. Grunnen er avstått av Egil Djupvik, en av klubbens medlemmer, og beplantet og vedlikeholdt av medlemmene. Stedet er markert med en bauta og skilt rett ved bussholdeplassen. Arbeidet startet i 1993, men først i 2005 var det blitt såpass representativt at det kunne fremstå som vårt jubileumsprosjekt, og bautaen ble avduket av klubbens første kvinnelige president Solva Meinseth.FREI SENIORTREFF                                                                                                                                                                         Et  av klubbens viktige prosjekter                                                                                                                                                    Hvert år, en torsdag i midten av juni, inviterer Frei RK alle pensjonister på Frei til et arrangement i Frei Grendahus. Programmet består av servering av snitter, kaker og kaffe samt underholdning i form av musikk og et kort kåseri. Lotteri med sponsede gevinster hører også med. Alt arbeid utføres av medlemmer med ledsagere på dugnad. Det ligger et stort arbeid bak, med planlegging, matlaging og gjennomføring, men det har gått knirkefritt i over 20 år, med gode tilbakemeldinger fra deltagerne.NYTTÅRSTREFF PÅ FREI ALDERSHJEM                                                                                                                             Etter nyttår hvert år arrangerer vi en kaffestund m/ underholdning på aldershjemmet.


PAUL HARRIS MEDALJEN                                                                                                                                       Enkeltpersoner som har gjort et betydelig arbeid i fellesskapets tjeneste blir regelmessig utnevnt til Paul Harris Fellow, Rotarys høyeste utmerkelse. Hvert år gjøres det en vurdering av verdige kandidater og den utvalgte mottar utnevnelsen ved en egnet anledning, stort sett under eldrefesten nevnt ovenfor.
STUDENTUTVEKSLING                                                                                                                                                          Denne aktiviteten har ligget på is noen år pga manglende interesse fra vertsfamilier. I årenes løp har vi hatt 5 studenter fra bla USA og Australia.


RYLA                                                                                                                                                                                              Hvert år tilbyr Rotary helgekurs i  lederopplæring for ungdom som aspirerer til lederskap. Kurset er gratis, men deltagerne betaler reisen selv.Fra Frei har vi sendt 2 deltagere.POLIO PLUS                                                                                                                                                                                    Frei RK har i alle år bidratt med penger til støtte for det internasjonale FN-programmet for å utrydde polio fra jordens overflate. Rotary International har vært en av de drivende krefter bak dette prosjektet.ROUNDTRIP                                                                                                                                                                                  Dette er rundreiser for utenlandske ungdommer som er i Norge på sommerleire arrangert rundt om i landet. Arrangementet  fordeles distriktsvis,og  Frei RK har deltatt i samarbeid med andre klubber.SHELTERBOX                                                                                                                                                                                  Der mennesker er rammet av katastrofer og blir hus- og hjemløse , kan "Shelterbox" avhjelpe situasjonen på kort sikt. Box-en er fylt med nødvendig utstyr, fra telt til kokeapparat, skolebøker og rekvisitta med mye mer.  Disse containerne blir administrert sentral, og fordelt fra ressurssentre rundt om i verden der behov oppstår. Frei RK  deltar i dette prosjektet med en box.Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frei Grendahus
Adresse: Rastarkalvvegen 73
Postnummer: 6524
Sted: Frei
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 20:15:00
Møtespråk: no

Rotaryskogen
19. aug. 2020, 18.00 - 19.00

Gressklipping, rydding av kvist, beskjæring, gøfte ...

Fra NRK til KNT
26. aug. 2020, 20.15 - 21.15

Eksternt foredrag v/ Roar Halten

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...